Giới Thiệu | Lớp Võ | Hình Ảnh | Phim Ảnh | Liên Hệ

Bình Thái Đạo Việt Nam

Tiểu Sử

Nguồng gốc phái võ An-Thái va tiểu sử võ sư sáng lập Người sáng lập ra võ An-Thái là cố tổ sư Diệp Trường Phát, tự Thoại Chi, tục danh Tàu Sáu. Cụ sanh năm 1896 tại làng An Thái quận An Nhơn, Tỉnh Bình Định, thân phụ là người Trung hoa, thân mẫu là người Minh Hương.

Năm 13 tuổi, Cụ được song thân cho qua Trung Hoa học tập cả văn lẩn võ tại quận Chiếu An tỉnh Phúc Kiến. Sau hơn 10 năm Cụ luyện được Hổ Quyền và Long Quyền cùng thập bát ban võ nghệ với các võ sư thuộc nam phái thiếu lâm (tam tim thương, trường thương, đại đao, song kiếm, hổ đầu bài, mẩu côn, tử côn) Sau đó Cụ Diệp Trường Phát còn sang Hồng Kông thụ huấn thêm với một danh sư tên Hồng Hà Diệp và được chân truyền về nhu công, miên công tức là Hầu Quyền và Xà Quyền rồi trở về An Thái nghiên cứu và rút tỉa thêm những tinh hoa võ thuật nơi chôn nhau cắt rún của Cụ nữa.

Tại quê nhà lúc đầu Cụ Tàu Sáu từ chối không chịu truyền võ nghệ cho người ngoài mà chỉ dạy trong gia đình, nhưng về sau vì nhiều người nài nĩ muốn được thọ giáo nên cụ đã bằng long đem võ công mà mình đã khổ luyện mười lăm năm qua để chỉ dạy cho người trong làng. Lúc bấy giờ Cụ Tàu Sáu đã được 28 tuổi và từ đây (1924) môn phái An Thái xuất hiện với nhiều đệ tử nổi danh như các ông: Ba Phùng, Chín Kỳ, Phó Tuần Chẩn va võ sĩ Năm Tường. Năm Tường đã từng thách đấu với một võ sĩ hạng nặng người ngoại quốc là Abadou tại Sàigòn. (Hằng ngày Abadou luyện võ bằng cách dùng tay không đánh chết 12 con bò). Lúc đầu Abadou đồng ý nhưng sau võ sĩ Năm Tường về Bình Định thọ giáo thêm với võ sư Tàu Sáu, trở lại Sàigòn thì Abadou từ chối không dám giao dấu nữa. Khi ấy ngay cả nhà cầm quyền Pháp ỏ Sàigòn cũng không chấp nhận cuộc tỉ thí võ đài trên thực hiện vì sợ Abadou bị Năm Tường đánh hạ.

Khi còn xuân thời có nhiều võ sư khác phái đến thử tài Cụ Tàu Sáu, như Năm Nghĩa, Đoàn Phong, người Trung Hoa thì có các võ sư: Ông Beo, Khach Nhét đều công nhận Cụ là người có chân tài võ thuật. Riêng về roi thì cũng có các võ sư Hồ Ngạnh, Hồ Cường đến đàm đạo qua với Cụ và đều phục Cụ Ngoài nghiệp võ, Cụ Diệp Trường Phát còn là một danh y, một hoạ sĩ có nét bút sống động, một thi nhân nổi tiếng. Cụ sống một cuộc đời nặng về nghệ sĩ tính hơn là một võ sư và lấy triết lý Khổng Mạnh làm phương châm.

Cụ Tàu Sáu thất lộc ngày mùng Ba tháng Giêng năm Nhâm Dần (07/02/1962) tại làng An Thái Bình Định.

Cụ có ba người con: hai trai là Diệp Bảo Sơn, Diệp Bảo Sanh và một người con gái. Những tinh hoa võ thuật Cụ đã truyền lại hết cho các người con, và các Con Cụ đã là những võ sư danh tiếng tại Bình Định.

Đời Thứ Nhất (Trường)
 • Cố Tổ Sư DIỆP Trường Phát, 1896 – 1962
Đời Thứ Nhì (Bảo)
 • Cố Sư Ông DIỆP Bảo Sanh, 1924 – 1996
Đời Thứ Tam (Tuấn)
 • Võ Sư - DIỆP Tuấn Minh
 • Võ Sư - NGUYỄN Ngọc Danh
 • Võ Sư - DIỆP Lệ Bích
 • Võ Sư - DIỆP Tuấn Cảnh
 • Võ Sư - DIỆP Tuấn Anh
 • Võ Sư - DIỆP Tuấn Hoa
 • Nội Gia Đệ Tử - Tuấn
Đời Thứ Tư (Tú)
 • Võ Sư - NGUYỄN Trung Đức
 • Nội Gia Đệ Tử - Sebastian MELCZYNSKI
 • Nội Gia Đệ Tử - NGUYỄN Hồng Hùng
 • Nội Gia Đệ Tử - NGUYỄN Tú Vương
 • Nội Gia Đệ Tử - DIỆP Tú Càn
 • Nội Gia Đệ Tử - DIỆP Tiểu Vân
 • Nội Gia Đệ Tử - Benjamin PALMER
Đời Thứ Năm (Thiên)
 • Nội Gia Đệ Tử - Thiên
Đời Thứ Sáu (Địa)
 • Nội Gia Đệ Tử - Địa
Đời Thứ Bảy (Nhật)
 • Nội Gia Đệ Tử - Nhật
Đời Thứ Tám (Nguyệt)
 • Nội Gia Đệ Tử - Nguyệt
lên

Chân Truyền

Cố sư tổ Diệp Trường Phát đã chọn và lọc lại bốn môn tinh vi của Long Hổ Hầu và Xà.

Cơ bản các bài quyền là Long Hổ Hầu và Xà, tượng trưng cho Vững như Cợp, Mạnh tựa Rồng, Dẻo như Rắng và Lanh dường Khỉ. Khi ta luyệp tập cơ thể va đạt được như những con Long Hổ Hầu và Xà, có nghĩa là ta đã thành công trong lãnh vực đều khiển tay chân một cách tối cao.

Nên nhớ không chỉ riêng trong đấm đá, nhưng các môn thể thao chúng ta có thể chiếm được phần thắng lợi cao.

Ý nghĩa của Long Hổ Hầu và Xà không để cho ta bắt chước là một con cợp hay con rồng, bò như rắng hoặc leo cây như con khỉ. Mà chỉ là tượng trưng cho Vững, Mạnh, Dẽo và Lanh mà thôi.

 • Hổ Quyền - Vưỡng như Cợp
 • Long Quyền - Mạnh tựa Rồng
 • Xà Quyền - Dẻo như Rắng
 • Hầu Quyền - Lanh dường Khỉ
 • Và Thập Bát Binh Khí - Roi, kiếm, song đao, trường thương, đại đao, hổ đầu bài vv..
lên

Nội Quy

Ngủ Quy

 • KHÔNG phản sư phế đạo
 • KHÔNG ỷ tài hiếp người
 • KHÔNG loạn dâm háo sắc
 • KHÔNG sanh tâm đạo tặc
 • KHÔNG thắng vinh bại nhục
 • Ngủ Điều

 • PHẢI hy sinh.
 • PHẢI trung hậu.
 • PHẢI nhẫn nại.
 • PHẢI đoàn kết.
 • PHẢI dũnh mãnh.
 • lên

  Văn Thơ

  Đại Thánh Loạn Thiên Cung
  Đồng Tử Bái Quan Âm

  01. Đại Thánh loạn thiên cung
  02. Tả hữu tứ biên công
  03. Đơn phụng triều vương khứ
  04. Bạch hạt phi vân trung
  05. Mãnh hổ phiên thân phục
  06. Thanh ngưu độc giác xung
  07. Thoát bào nhượng tân khách
  08. Nhất tiễn tấn tâm hung
  09. La Thông tảo bắc địa
  10. Đơn đao phó hộ thân
  11. Tô Tần bội bửu kiếm
  12. Hồi mã liên cước tung
  13. Ly miêu hoán ấu chúa
  14. Thần viên song cước xung
  15. Mản xà tương xuất động
  16. Phiên thân cước hộ tùng
  17. Song long xuất đại hải
  18. Ô nha triễn dược phùng
  19. Triệt đầu mã tiên thủ
  20. Bao Công trảm yêu hung
  21. Tổng trừ thối nhất bộ
  22. Liêu châu cước thung dung
  23. Bộ bộ khinh khinh thối
  24. Phật thủ trợ thiên cung
  25. Hậu túc hoán tiền túc
  26. Đoạt mệnh thần cước tung
  27. Khai thiên phá thạch tuý
  28. Đại bàng triễu song hung
  29. Hắc báo thu thân phục
  30. Trực tấn bình dương trung
  31. Lưỡng hổ xuất sơn động
  32. Phụng tiên tả biên công
  33. Bạch hạt phi hữu cước
  34. Đinh tấn tiến thần chân
  35. Tổng trừ tả biên thối
  36. Phụng tiên hữu biên công
  37. Bạch hạt phi tả cước
  38. Đinh tấn tái thần chân
  39. Tổng trừ hữu biên thối
  40. Nhất thượng xí oai phong
  41. Đơn tiên lai cứu chúa
  42. Uyên ương lưỡng cước đồng
  43. Độc xà thám huyệt đạo
  44. Ngạ hổ nhập sơn lâm
  45. Đồng tử thu tiên quả
  46. Đảo vĩ cước xuyên tâm
  47. Phát địa lôi thần dũng
  48. Tái tổng trừ uyên thâm
  49. Tảo mã bình địa cước
  50. Liên hoàng chì cấp công
  51. Sư tử phiên thân tỵ
  52. Chuyển dực phản nội xâm
  53. Quí phi tuý tiên tữu
  54. Nhac lạc bình xa trung
  55. Nguyện my độc tuý cước
  56. Ngạ hổ xuất sơn lâm
  57. Ngũ tư đoạt khôi giáp
  58. Thiên vương thủ kim chung
  59. Tổng trừ song long tấn
  60. Đơn tiên thắng hổ tâm
  61. Kim kê tung thần cước
  62. Ô quy xúc đầu công
  63. Nhất tiễn xuyên hầu thủ
  64. Thần chuỳ lạc bộ cung
  65. Lý ngư đảo đỉnh pháp
  66. Dước mã song chuỳ công
  67. Bạch xà thổ độc tín
  68. Ngọc nữ hiến đào tâm
  69. Phát thảo tầm xà lộ
  70. Bá vương cử đĩnh câm
  71. Hồi mã thương sát thủ
  72. Đồng tử bái quan âm
  lên

  Địa Chỉ

  Bình Thái Đạo - Qui Nhơn
  253 Lê Hồng Phong
  Bình Định
  Qui Nhơn
  Việt Nam

  : +84 9975 070 909
  : info@binhthaidao.com
  Binh Thai Dao UK
  CT Centre - Billington Street
  Northampton
  NN1 4DB
  United Kingdom

  : +44 7899 800 100
  : info@binhthaidao.com
  NOTE:- ACCEPT NO NEW STUDENTS
  lên
  5 Healing System