Bình Thái Đạo

Binh Thai Dao Kung Fu UK - Binh Thai Dao
Welcome to the Vietnamese Bình Thái Đạo School of Kung Fu, An Thai Clan.
Here in northampton, we are offering the Authentic Martial Art and the traditional way of teaching, originating from China. This style was made famous by Great Grand Master Diep Truong Phat.

This consists of the four basic animals which are Tiger, Dragon, Snake, Monkey style and weapons such as Sword, Spear, Long Pole, Butterfly Knives, Guan Gong Blade etc.

We also offer Self Defence, Combat Technique and Fitness.

School » Classes » Gallery » Videos »
Binh Thai Dao Kung Fu VN - Bình Thái Đạo
Xin đón chào các bạn đến với Việt Nam Võ Thuật Bình Thái Đạo, môn phái An Thái.
Chân Truyền Môn Phái Bình Thái Đạo tại Thành Phố Quy Nhơn được tái hoạt động trong tháng tư năm 2012. Tú Đức (Chuẩn Võ Sư Nguyễn Trung Đức) đãm nhiệm Chi Nhánh Quy Nhơn.

Hân hạnh vì có sự hiện diện Võ Sư đời thứ tam Tuấn Danh (Võ Sư Nguyễn Ngọc Danh), Võ Sư Diệp Tuấn Anh, và Cô Diệp Lệ Ái con của cố võ sư Diệp Bảo Sanh, là cháu nội cố tổ sư Diệp Trường Phát

Trường » Lớp Võ » Hình Ảnh » Phim »
Binh Thai Dao